Top-10 Groene Energie FAQ

 • Print Article |
 • Send to a Friend |
 • |
 • Add to Google |

Groene energie, een hot topic, maar wat is het precies en hoe werkt het? In de onderstaande groene energie top-10 FAQ worden al je vragen beantwoord.

1. Wat is groene stroom?

Groene stroom is energie die opgewekt is uit natuurlijke bronnen, bijvoorbeeld energie die wordt opgewekt door windmolens, waterkrachtcentrales en zonnepanelen. Dit betekent dat er geen enkele vorm van CO² uitstoot is bij het opwekken van onze energie.

2. Wat is groen gas?

Bij de verbranding van aardgas komt er CO² vrij. Een energieleverancier als Greenchoice zorgt ervoor dat deze uitstoot met aanplant en bescherming van bossen gecompenseerd wordt. Deze bossen zetten de CO², die vrijkomt bij de verbranding van je gas, weer om in zuurstof. Per klant met een gemiddeld verbruik is een compensatie nodig van 135 groeiende bomen in de tropen.

Greenchoice heeft hiervoor bosprojecten in meerdere landen: Equador, Papua Nieuw Guinea, Brazilië en Nederland. De bescherming van bos is naast de CO2 compensatie goed voor de bescherming van flora en fauna. Met de inzet van de lokale bevolking beogen we tevens armoedebestrijding en voorlichting.

3. Wat is het verschil tussen groen en grijs gas?

De kwaliteit van het groen gas en grijs gas is precies hetzelfde. Groen gas heeft dezelfde capaciteiten als grijs gas. Het verschil is dat bij de verbranding van groen gas de vrijgekomen CO² wordt gecompenseerd door de bescherming en aanplant van bossen. Groen gas is dus niet schadelijk voor het milieu.

4. Is groene energie duurder dan gewone energie?

Groene energie is beter voor het milieu dan gewone grijze energie. Tegenwoordig is groene energie bijna altijd even duur als gewone energie. En u merkt niets als u bent overgestapt. Via ONEforONE krijgt u zelfs groene energie van Greenchoice met korting.

5. Bij wie kan ik groene energie kopen?

Veel bestaande energiebedrijven bieden tegenwoordig groene energie aan, maar er zijn ook tal van nieuwe leveranciers. Greenchoice levert momenteel als enige louter 100% groene energie.

6. Wie zegt dat groene energie echt groen is?

De energieleverancier garandeert dat haar groene energie is opgewekt uit de duurzame energiebronnen als zon, wind, water, stortgas en schone biomassa. Die garantie wordt onderbouwd doordat voor echte groene energie zogenaamde groencertificaten worden afgegeven. De handel in deze certificaten wordt bijgehouden bij de groencertificatenbank, die ook aan de belastingdienst de bewijsstukken moet leveren op grond waarvan de leverancier EB vrijstelling mag toepassen.

7. Hoe komt groene stroom bij u thuis?

U krijgt dezelfde stroom uit uw stopcontact als iedereen. Dit betekent dat er voor groene stroom geen andere kabels moeten komen, er geen andere meter aangelegd hoeft te worden en er geen technische aanpassingen nodig zijn. De groene stroom mixt met normale grijze stroom op het netwerk. Je krijgt thuis dus een mix van groen en grijze stroom.

Door je keuze voor groene energie wordt de mix groener. Wanneer iedereen kiest voor groen, is alle stroom in Nederland groen. Jouw groene keuze is dus zeker van belang.

8. Waarom is groene energie zo belangrijk?

De meeste energie wordt opgewekt met centrales die gestookt worden op kolen, gas of olie. Deze fossiele brandstoffen zijn niet oneindig aanwezig in de aarde. Dat betekent dat ze eens op zullen raken. Bovendien komen bij het stoken van de centrales CO2 en zwavel vrij. Een teveel van deze stoffen is zeer schadelijk voor het milieu en is de belangrijkste veroorzaker van het broeikaseffect. Kiezen voor duurzame energie is dus kiezen voor een duurzamere toekomst.

9. Hoe moet ik overstappen op groene energie?

Overstappen is heel eenvoudig. Als klant hoeft u zich alleen maar aan te melden bij de energieleverancier van uw keuze. Om onterecht hoge rekeningen te voorkomen, geeft u bij deze energieleverancier uw meterstanden door. Uw nieuwe leverancier regelt vervolgens de overstap bij uw oude leverancier. Dit doen ze via de regionale netbeheerder. De netbeheerder houdt een aansluitingsregister bij van alle aansluitingen in zijn gebied en neemt daarin ook dit soort wijzigingen op.

10. Hoeveel van het Nederlandse energieverbruik is groen?

Het aandeel duurzame energie in het totale energieverbruik daalde van 4,2 procent in 2009 naar 3,8 procent in 2010. De Nederlandse overheid streeft naar 20 procent duurzame energie in 2020.

Bronnen: Woonbron.nl, Gaslicht.com, groene energie

Article Rating (1 stars):
 • article full star
 • article no star
 • article no star
 • article no star
 • article no star
Rate this Article:
 • Article Word Count: 661
 • |
 • Total Views: 14
 • |
 • permalink
 • Print Article |
 • Send to a Friend |
 • |
 • Add to Google |
>